BETALNINGSVILLKOR OCH TILLKOMMANDE KOSTNADER VID KÖP AV SPANSK FASTIGHET

Betalning

Vid köp av nyproduktion under uppförande betalas 3.000 euros då kontraktet skrivs. Därefter betalas normalt 10-15% efter en månad, 10-15% efter 3 månader, 10-15% efter 6 månader och resten i samband med övertag och lagfartstecknande. Vid köp av färdigställd nyproduktion betalas 3.000 euros då kontraktet skrivs och resten enligt överenskommelse, vilket normalt är efter 3-5 månader.

Vid köp av begagnad fastighet betalas normalt 3.000 euros när kontraktet skrivs och resten enligt  överenskommelse.  Normalt sker full betalning inom 1-3 månader men kan om så krävs vara på längre tid.

Kostnader lagfart

Vid köp av nyproduktion betalas 10% IVA ( spansk moms) som betalas ihop med varje inbetalning till byggföretaget. Momsen är den stora kostnaden i det som ofta anges som lagfartskostnader.  I tillägg till momsen betalas en skatt på 1,5% av köpeskillingen. Skatten på 1,5% tas inte ut vid köp av begagnad fastighet.

Arvode till Notarien, registreringsavgift till fastighetsregistret samt  stämpelavgifter uppgår totalt  till 1.200-1.500 euros.

Spansk escritura (lagfart) på fastigheten

När full likvid erlagts träffas köpare och säljare tillsammans med representant från Costa Blanca Solhus hos en Notario (Notarius Publicus) i Torrevieja. Om köparen inte kan spanska språket översätts först escrituran till svenska av en översättare. Därefter läses escrituran upp av Notarien inför köpare och säljare. Köpare, säljare och Notarien signerar sedan escrituran och parterna får en kopia vardera. Notarien ser till att escrituran blir registrerad i det spanska fastighetsregistret varefter köparen kan hämta sin escritura i original hos Notarien. Costa Blanca Solhus medverkan och hjälp med lagfartsförfarandet är kostnadsfri.

Kostnader lån i spansk bank

Lån i spansk är inga problem att erhålla. Banken låter fastigheten värderas vilket kostar 250-300 euros och betalningen dras direkt från ert konto som öppnas hos banken i samband med låneansökan. 70% av erhållen värdering kan lånas till ca 3% ränta i 15-30 år beroende på ålder. För att kunna värderas, måste fastigheten vara färdig vilket många gånger inte är fallet med nyproduktion. Man kan dock räkna med att 70% av försäljningspriserna kan lånas.

För att bevilja lån vill banken ha kopia på de tre senaste månadernas kontoutdrag, två senaste lönebeskeden och senaste självdeklarationen. Det kan alltså vara bra att ha med sig dessa dokument om man vet med sig att man eventuellt är i behov av att låna pengar i spansk bank.

Pin It on Pinterest